Centralni registar

Uvod


Opcija Centralni registar omogućuje uvođenje jedinstvenog šifrarnika artikala na nivou ustanove, centralno naručivanje prema dobavljačima, prijenos određenih dokumenata EskulapWin-a i njihovo pregledavanje u Centralnom registru (programu CentralRegistry).

Ljekarna prema Centralnom registru šalje:

•  zahjev za šiframa (nepovezani artikli s Centralnim registrom)
•  podatke o prometu
•  stanje zaliha
•  parcijalne inventure
•  otpise
•  posudbe
•  storno maloprodajnih računa

Da bi se koristili opcijama Centralnog registra potrebno je:

•  postaviti parametre za slanje i primanje podataka prema/od Centralnog registra
•  učitati katalog artikala Centralnog registra
•  povezati artikle ljekarne s artiklima Centralnog registra
•  za arikle kojih nema u katalogu Centralnog registra poslati zahtjev za šiframa

Transfer podataka između EskulapWin-a i Centralnog registra može se vršiti e-mailom ili preko web servisa. Parametri za transfer podataka postavljanju se u opciji “Sistem”=>”Opcije i parametri”=> ”Centralni registar

Učitavanje kataloga centralnog registra

Katalog centralnog registra se, ovisno o postavljenim parametrima, može učitati s interneta ili iz baze podataka Centralnog registra. U oba slučaja katalog se učitava na isti način.
Učitavanje kataloga izvodi se u opciji :
“Sistem”=>”Centralni registar”=>”Katalog” - lijevom tipkom miša kliknite na gumb “Internet

Povezivanje artikala ljekarne s artiklima centralnog registra

Artikli ljekarne (EskulapWin) mogu se povezati s artiklima Centralnog registra (CentralRegistry) automatski, ručno i iz primke.

AUTOMATSKO POVEZIVANJE
Prilikom automatskog povezivanja EskulapWin pokušava automatski povezati artikle s Centralnim registrom. Automatsko povezivanje artikala s Centralnim registrom izvodi se u opciji :
“Sistem”=>”Centralni registar”=>”Povezivanje” - lijevom tipkom miša kliknite na gumb “Auto iz CR

RUČNO POVEZIVANJE
Ručno povezivanje artikala s Centralnim registrom izvodi se u opciji :
“Sistem”=>”Centralni registar”=>”Povezivanje”

POVEZIVANJE U PRIMCI
Prilikom unosa novog artikla s primke, nakon pritiska na gumb "Novi" odaberite opciju "Centralni registar" i povežite ga s artiklom Centralnog registra

Slanje podataka ljekarne

Slanje prometa prema Centralnom registru izvodi se u opciji :
Sistem”=>”Centralni registar”=>”Slanje prometa” tako da prvo odaberite period za koji želite poslati podatke, a zatim lijevom tipkom miša kliknite na gumb “Pošalji”.

Osim slanja prometa za odabrani period moguće je poslati i stanje zaliha i/ili posudbi na određeni dan tako da otvorite opciju :
Sistem”=>”Centralni registar”=>”Slanje stanja zaliha ” - odaberite dan za koji želite poslati stanje zaliha i/ili posudba, a zatim lijevom tipkom miša kliknite na gumb “Pošalji”.

Program podatke za odabrani period šalje u Centralni registar.
Program neće poslati podatke ako u odabranom periodu postoje artikli koji nisu povezani s Centralnim registrom. Nepovezani artikli biti će prikazani crvenom bojom, kao na slici dolje.

Povezivanje artikala prilikom slanja podataka


 Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082