Kontakt

 

Ed Borel
Savica Šanci 129
10 000 Zagreb
MB : 0591092
OIB : 69486461901


Telefon:
01/2406 083
01/2409 070

Fax:
01/2406 082

Radno vrijeme:
Od ponedjeljaka do petka od 09:00 do 17:00
Izvan redovnog radnog vremena (od ponedeljka do petka od 07:00 do 09:00 i od 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 do 15:00) ljekarne koje su sklopile dodatni ugovor za dežursvo u hitnim slučajevima vezanim uz rad s eReceptima mogu nas kontaktirati na dežurni telefon: 091 2108 648


E mail :
podrska@edborel.hr

Slanje komentara ili pitanja u Ed Borel


Naziv ljekarne
Ime i prezime
Komentar ili pitanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: edborel@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082