Eskulap - faq

Pitanja i odgovori

 

UPUTE ZA OSNOVNU EDUKACIJU KORISNIKA
KOMPLETNE UPUTE ZA RAD
Učestala pitanja/odgovori prilikom transfera na novi program
Provjera transferiranih podataka prije početka rada na novom programu

Osnove programskog sučelja

- Pokretanje programa i osnovni prikaz rada
- Promjena razlučivosti ekrana (promjena veličine ikona i slova)
- Korisnički favoriti - izrada osobnih prečaca u programu EskulapWin
- Korisničke razine i odgovorne osobe
- Učitavanje nove verzije programa
- GDPR - Opća uredba o zaštiti osobnih podataka

Tražilice HZZO:

PROVJERA STATUSA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
PRETRAŽIVANJE LISTE LIJEKOVA HZZO
PRETRAŽIVANJE MAGISTRALNIH PRIPARAVAKA S LISTE HZZORad na blagajni

- Upute za rad na blagajni
- Spajanje na CEZIH sustav
- Upute za rad s E-RECEPTOM
- Serijalizacija lijekova_Priprema blagajne
- Serijalizacija lijekova_Postupak_rada
- Izdavanje eRecepata u izvanrednoj situaciji
- Upute za rad s E-DOZNAKAMA
- Posudbe
- Storno maloprodajnog računa
- Obrazac za povrat robe u maloprodaji
- Upute za rad s Croatia osiguranjem
- Upute za rad s Wiener osiguranjem
- Upute za rad s Triglav osiguranjem
- Ponovljivi recepti
- Pitaj Mediku - Informacije o artiklu dobavljača Medike
- Fiskalizacija
- Fokus grupe - Ciljano izdavanje artikala
- Štampanje upotrebe lijekova na naljepnice
- Kartice vjernosti
- Bodovna kartica vjernosti
- Definiranje popusta na ukupan iznos računa
- Program vjernosti - "Adiva ljekarni"
- Program vjernosti - "Atlantic grupe - DietPharm"
- Program vjernosti - "OktalPharme - Zdravlje plus"
- Interakcije lijekova Omnia
- Sandoz - terapija
- Povezivanje POS uređaja banke s računalom
- Upute za rad s generičkim lijekovima

Recepti i doznake

- Fakturiranje recepata
- Fakturiranje doznaka
- Fakturiranje dopunskih osiguranja
- Digitalno potpisivanje i slanje faktura recepata HZZO
- Pregled poslanih faktura na HZZO portalu
- Najčešći problemi sa slanjem HZZO faktura na portal
- Postupak umanjenja fakture recepata i doznaka
- Obrada recepata neosiguranih osoba - migranti, azilanti
- Obrada recepata neosiguranih osoba - migranti_UKRAJINA
- Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva - Moviprep
- Učitavanje nove liste lijekova
- Smjernice

Narudžbe

- Izrada narudžbi prema dobavljaču - Narudžbenice
- Internetska prodaja putem Medike

Primke

- Zaprimanje robe od dobavljača - Primke
- Štampanje cijena (naljepnica) iz primki i međuskladišnica
- Parametri dobavljača za unos primke
- Evidencija rokova
- Jedinice mjere i količine u jedinici mjere


Veleprodajni računi

- Ponude/Računi/Usluge/Izdatnice
- Pripremne radnje za izdavanje eRačuna
- Izdavanje eRačuna
- Natječaji - definiranje cijene za kupca
- Interni računi


Magistralni i galenski pripravci

- unos i izrada magistralnih i galenskih pripravaka
- Štampanje signatura za magistralne pripravke
- Podjela praška u kapsule


Centralni registar

- Općenito o Centralnom registru
- Usklađivanje podataka artikala s Centralnim registrom
- Ulaz/Izlaz međuskladišnice preko Centralnog registra
- Interna razmjena artikala ljekarni


Prijenos podataka

- Prijenos podataka u knjigovodstvo
- Slanje podataka PhoenixBI
- Slanje podataka IMS


Evidencije i izvješća

- Inventura robe
- Parcijalna inventura
- Slanje izvješća agenciji za lijekove
- Diferencirana marža
- Izračun utroška vode
- Izrada izvještaja o utrošku ambalaže
- Evidencija plaćanja računa HZZO-a
- Promjena tarife PDV-a
- Promjena PDV-a za bezreceptne OTC lijekove
- Postupak cijepljenja u ljekarni - Covid19
- Izvještaj po ustanovama
- Poremećaj opskrbe lijekova (defekture)
- Evidencija o primljenim PTD-ima (trošarine alkohola)
- Arhiviranje podatakaRazdvajanje podataka i prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu

- Prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu i razdvajanje godina
- Prijelaz ljekarne u ustanovu
- Promjena datuma na računalu

Komentari i pitanja

Slanje komentara ili pitanja u Ed Borel


Naziv ljekarne
Ime i prezime
Komentar ili pitanje

 

 

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, www: http://www.edborel.hr, e-mail: edborel@edborel.hr

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082