Novosti

11.07.2024 Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani,Šaljemo najavu radova na CEZIH-u danas, 11.07.2024 od 22:00.
Za vrijeme radova na PROD1/PROD3 okolini bit će nedostupne funkcionalnosti eRecept, PZZ lab, eUputnica, izvješća, storno, ePomagala, eNjega, eFizikalna. Trajanje radova procijenjeno je na oko 4-5 sati.

10.07.2024. Nova verzija programa EskulapWin (1.11.87.3)

Novu verziju programa EskulapWin (1.11.87.3) instalirate na način da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa. Više o postupku instalacije nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm Učitavanje nove verzije i prvo pokretanje programa nakon instalacije nove verzije napravite na način da program pokrenete kao Administrator - desni klik miša na ikonu EskulapWin, a zatim pokreni kao Administrator.

U novoj verziji programa EskulapWin odrađene su sljedeće promjene:

09.07.2024. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a - ISPRAVAK

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, u privitku šaljemo novi eksport listi u kojem su svi redovi s ispravkama obojeni žuto, a nalaze se u prvom i drugom listu. Sve stupa na snagu 10.7.2024. godine.

Ako ste listu lijekova već učitali, svakako ponovite postupak učitavanja kako bi preuzeli promjene.
Učitavanje se izvodi u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Nova Lista ", a samo ažuriranje liste napravite klikom na gumb " Ažuriraj " prije početka rada 10. srpnja 2024. godine.

NAPOMENA:

02.07.2024 Obavijest HZZO-a

Poštovani, prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno je Generali osiguranje nedostupno na infoOthers servisu

02.07.2024. Lista lijekova - Podsjetnik na opciju upozorenja prilikom narudžbe

Poštovani,
sa stupanjem nove liste lijekova 10.07.2024 u odnosu na prethodnu listu lijekova za 513 lijekova će doći do smanjenja cijene pa podsjećamo da unutar liste lijekova postoji opcija postavljanja upozorenja kod naručivanja lijekova:
Opciju je moguće aktivirati/deaktivirati u opciji Cjenik -> Lista lijekova pod opcijom "Postavke" u gornjem desnom kutu prikaza:Opcija služi za usporedbu nabavne cijene artikla u ljekarni s cijenom HZZO na nadolazećoj listi.
Opcija se aktivira pod parametrom "Aktiviraj" s mogućnosti dvije opcije usporedbe:
- na promjenu cijene u određenom postotku
- na promjenu cijene u određenom iznosu
NAPOMENA: Moguće je upisati oba parametra za usporedbu, npr. razlika od 10% ali samo na promjenu veću/manju od 10,00 €

Aktivacijom navedene provjere te upisom željenih parametara, program će sve do trenutka stupanja na snagu nove liste lijekova, prilikom postavljanja artikla na listu za narudžbu raditi usporedbu cijena te u slučaju razlike prikazati obavijest s podacima nabavne cijene i cijene HZZO na listi:

02.07.2024 Obavijest HZZO-a

Poštovani, prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, Trenutno postoje poteškoće u radu servisa provjere statusa osiguranja. Intenzivno se radi na otklanjanju poteškoća.

02.07.2024. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, U privitku šaljemo eksport listi te Popis lijekova koji se brišu s lista lijekova koja stupaju na snagu 10. srpnja 2024. godine.
Listu lijekova "Lista lijekova 10.07.2024." možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Nova Lista ", a samo ažuriranje liste napravite klikom na gumb " Ažuriraj " prije početka rada 10. srpnja 2024. godine.

NAPOMENA:

01.07.2024. Obavijest HZZO-a: Problemi u radu sustava CEZIH

Poštovani,
zaprimili smo više upita od strane ljekarni s problemom u dohvatu ePomagala i eRecepata.
Odgovor HZZO-a:
Poštovani,
Problem se rješava, molim za malo strpljenja.


U slučaju nemogućnosti dohvata eRecepata ili ePomagala uvijek možete kontaktirati HZZO na 072 11 22 33 ili slanjem upita na helpdesk@hzzo.hr kako bi dobili direktnu i brzu informaciju.

28.06.2024. Nova verzija programa EskulapWin (1.11.87.0)

Novu verziju programa EskulapWin (1.11.87.0) instalirate na način da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa. Više o postupku instalacije nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm Učitavanje nove verzije i prvo pokretanje programa nakon instalacije nove verzije napravite na način da program pokrenete kao Administrator - desni klik miša na ikonu EskulapWin, a zatim pokreni kao Administrator.

Prema odluci o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u novoj verziji programa ažurirane su vrijednosti ljekarničkih postupaka, tj. ljekarničkih usluga.
Navedeno je objavljeno sa današnjim danom u Narodnim novinama:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_06_77_1323.html
Promjene se odnose na ljekarničku uslugu te stupa na snagu 29. lipnja 2024. godine.
Vrijednosti novih koeficjenata ažurirane su učitavanjem nove verzije programa i vidljive su u opciji Registri -> HZZO -> Laboratorijski rad:

Obavijest o promjeni zaprimili smo u 15:55! Svakako savjetujemo da na vrijeme učitate novu verziju programa kako bi spriječili povrate račune recepata od strane HZZO-a.
Navedeno nema utjecaj na fakturiranje recepata!

 

 

 

 

 

 

Prethodne novosti - 2024 godina,
Novosti - 2023 godina, Novosti - 2022 godina, Novosti - 2021 godina, Novosti - 2020 godina , Novosti - 2019 godina , Novosti - 2018 godina, Novosti - 2017 godina , Novosti - 2016 godina , Novosti - 2015 godina,
Novosti - 2014 godina
, Novosti - 2013 godina , Novosti - 2012 godina , Novosti - 2011 godina , Novosti - 2010 godina , Novosti - 2009 godina, Novosti - 2008 godina , Novosti - 2007 godina , Novosti - 2006 godina

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: podrska@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica I 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082
www.edborel.hr podrska@edborel.hr