Nova verzija programa

Obavijest za novu verziju programa EskulapWin

Obavijest o novoj verziji programa EskulapWin objavljuje se na stranicama tvrtke Ed Borel.
U programu EskulapWin postoji parametar koji svakih nekoliko minuta provjerava da li na stranicama Ed Borel-a postoji verzija programa novija od trenutno učitane verzije u ljekarni.
Parametar se aktivira/deaktivira u opciji Sistem -> Opcije i parametri -> Pozadinski procesi pod opcijom "Nova verzija programa EskulapWin".
Program izvršava provjeru u periodu koji ste upisali u opciji "Pokreni pozadinske procese svakih (minuta):"
Obavijest o novoj verziji programa prikazati će se u zaglavlju ekrana ukoliko se na internetskoj stranici Ed Borel-a pojavi verzija novija od trenutne verzije u ljekarni.

Postupak učitavanja nove verzije programa EskulapWin

 1. U EskulapWin programu pokrenite opciju Sistem -> Nova verzija programa
 2. Otvara se program za provjeru Vaše verzije s trenutno dostupnom verzijom na internetu:


 3. Odabirom opcije "Nastavi" pokrenuti će se preuzimanje nove verzije programa
  Preuzimanje nove verzije traje nekoliko sekundi (ovisno o brzini interneta).

  NAPOMENA: Dozvolite izvršavanje nadogradnje nove verzije programa ako se prikaže sigurnosno upozorenje:


 4. Nakon preuzimanja nove verzije na ekranu će se prikazati kopiranje EskulapWin datoteka

  NAPOMENA : sva računala obavezno moraju biti izvan programa EskulapWin (na radnoj površini - ne ugasiti)
 5. Za pokretanje kopiranja EskulapWin datoteka pritisnite na "Kreni"
  Pričekajte do program završi s kopiranjem svih datoteka i ažuriranja baza, a tek kad se pojavi poruka "Kraj" odaberite opciju "Izlaz"

 6. Na svim računalima treba biti ista verzija programa
  Verziju programa možete vidjeti prilikom pokretanja programa:  ili odabirom opcije Pomoć -> O Eskulap-u (Client version):


NAPOMENA: Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu na način da nakon pokretanja nove verzije, na ekranu za kopiranje odaberete opciju "Kopiranje samo na lokalni kompjuter"

Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokušajte pokrenuti program EskulapWin kao administrator, a zatim pokrenite opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Da bi program pokrenuli kao Administrator potrebno je na radnoj površini (desktopu) desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Pokreni kao administrator":


Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: podrska@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082